شرکت کیمیا پالایش مانا (بازرگانی عبدالهیان)

حلال‌ها

Solubilizers

حلال‌های شرکت کیمیا پالایش مانا شامل K-140 و K-150-K160 می‌باشند که همان روغن کرچک (کستراویل) هیدروژنه اتوکسیله غیر یونی است که مانند سایر حلال‌های غیریونی مخلوطی با تعداد متفاوت مولکول‌های اتیلن اکساید می‌باشد. عددی که بعد از نام K می‌آید نشان دهنده متوسط تعداد مولکول‌های اتیلن‌اکساید در این مخلوط است.

برای مثال K-140 یعنی مولکول روغن کرچک هیدروژنه‌ای که به طور متوسط با چهل مول اتیلن اکساید واکنش داده است و به عنوان عامل حل‌کننده عطر و اسانس، در محیط‌های آبی و یا به عنوان شوینده در میسلار واترها و تنظیم کننده ویسکوزیته در انواع فرمولاسیون‌های آرایشی و بهداشتی بکار می‌رود.

Recommended use level: 3-5%
Solubility: Water
Skin Conditioning
Restore Hair
Anti-Oxidant

Leepol K-140

INCi Name:
PEG 40, Hydrogenated Castor Oil
Application:
Skin Care | Hair Care | Sun Care | Facial Care | Body Care
Recommended use level: 3-5%
Solubility: Water
Skin Conditioning
Restore Hair
Anti-Oxidant

Leepol K-150

INCi Name:
PG, PEG40, Hydrogenated Castor Oil
Application:
Skin Care | Hair Care | Sun Care | Facial Care | Body Care
Recommended use level: 3-5%
Solubility: Water
Skin Conditioning
Restore Hair
Anti-Oxidant

Leepol K-160

INCi Name:
PEG 60, Hydrogenated Castor Oil
Application:
Skin Care | Hair Care | Sun Care | Facial Care | Body Care
1403 @ تمام حقوق برای شرکت کیمیا پالایش مانا محفوظ است.