شرکت کیمیا پالایش مانا (بازرگانی عبدالهیان)

رنگدانه

Pigments

رنگدانه ها ذرات رنگی نامحلولی می‌باشند که به دو دسته‌ی آلی و معدنی طبقه‌بندی می‌شوند رنگدانه های معدنی مانند کروم، اکس یدهای آهن، اولترامارین و غیره در تولید محصولات آرایشی پوست و مو استفاده می‌شود.

رنگدانه های آلی مانند دی اکس ید تیتانیوم و اکسید روی که به عنوان رنگدانه‌های سفید شناخته شده و در انواع محصولات آرایشی کاربرد دارند.

Cosmetics

Goldmann Yellow 1

INCi Name:
CI11680
Application:
Cosmetic | Mackeup
Cosmetics

Goldmann Yellow 5 Lake

INCi Name:
CI19140
Application:
Cosmetic | Mackeup
Cosmetics

Goldmann Quinoline Yellow Lake

INCi Name:
CI47005
Application:
Cosmetic | Mackeup
Cosmetics

Goldmann Yellow 6 Lake

INCi Name:
CI15985
Application:
Cosmetic | Mackeup
Cosmetics

Goldmann Yellow 10 Lake

INCi Name:
CI47005
Application:
Cosmetic | Mackeup
Cosmetics

Goldmann Blue 60

INCi Name:
CI69800
Application:
Cosmetic | Mackeup
Cosmetics

Goldmann Blue 1 Lake

INCi Name:
CI42090
Application:
Cosmetic | Mackeup
Cosmetics

Goldmann Red 6

INCi Name:
CI15850
Application:
Cosmetic | Mackeup
Cosmetics

Goldmann Red 7

INCi Name:
CI15851
Application:
Cosmetic | Mackeup
Cosmetics

Goldmann Red 28 Lake

INCi Name:
CI45410
Application:
Cosmetic | Mackeup
Cosmetics

Goldmann Erythrosine Lake

INCi Name:
CI45430
Application:
Cosmetic | Mackeup
Cosmetics

Goldmann Black 2

INCi Name:
CI42090
Application:
Cosmetic | Mackeup
Cosmetics

Goldmann Fe Yellow

INCi Name:
CI77492
Application:
Cosmetic | Mackeup
Cosmetics

Goldmann Fe Red

INCi Name:
CI77491
Application:
Cosmetic | Mackeup
Cosmetics

Goldmann Fe Black 5

INCi Name:
CI77499
Application:
Cosmetic | Mackeup
Cosmetics

Goldmann Ti White R

INCi Name:
CI77891 (Rutil)
Application:
Cosmetic | Mackeup
Cosmetics

Goldmann Ti White A

INCi Name:
CI77891
Application:
Cosmetic | Mackeup
Cosmetics

Goldmann Manganese Violet

INCi Name:
CI77742
Application:
Cosmetic | Mackeup
Cosmetics

Goldmann Ultramarine Blue

INCi Name:
CI77007
Application:
Cosmetic | Mackeup
Cosmetics

Goldmann Ferric Ferrocyanide

INCi Name:
CI77510
Application:
Cosmetic | Mackeup
Cosmetics

Goldmann Chromium Oxide Green

INCi Name:
CI77288
Application:
Cosmetic | Mackeup
1403 @ تمام حقوق برای شرکت کیمیا پالایش مانا محفوظ است.