شرکت کیمیا پالایش مانا (بازرگانی عبدالهیان)

سورفکتانت‌های ملایم

Mild Surfactants

سورفکتانت‌های ملایم مواد فعال کننده‌ی سطح هستند که پس از افزودن به آب کشش سطحی آب را کاهش می‌دهند و دارای یک سر قطبی و یک سر غیر قطبی می‌باشند و به واسطه‌ی ایجاد کف آلودگی‌ها را در خود حل کرده و از بین میبرد.

سورفکتانت‌های ملایم به دو دسته‌ی کاتیونی – آنیونی – آمفوتریک – نانیونی تقسیم‌بندی می‌شوند و در فرمولاسیون انواع محصولات مراقبت از پوست و مو مثل انواع شامپوها – نرم‌کننده‌ها و ژل‌های پاک‌کننده صورت و… استفاده می‌شوند.

سورفکتانت‌ها براساس میزان تحریک‌پذیری پوست به صورت زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:

  • سورفکتانت کاتیونی
  • سورفکتانت آنیونی
  • سورفکتانت آمفوتریک
  • سورفکتانت غیر یونی

سورفکتانت کاتیونی بیشترین تحریک‌پذیری و خارش را در پوست ایجاد می‌کنند و سورفکتانت غیر یونی کمترین حساسیت را در پوست ایجاد می‌کنند.

Recommended use level: Primary Surfactant: 20.0-50.0% | Co-Surfactant: 1.0-15.0%
Solubility: Water
Skin Conditioning
Restore Hair
Anti-Oxidant
Mouthwash

APG‍

INCi Name:
Alkyl Polyglucoside
Application:
Skin Care | Hair Care | Facial Care | Oral Care
Recommended use level: Primary Surfactant: 20.0-50.0% | Co-Surfactant: 1.0-15.0%
Solubility: Water
Skin Conditioning
Restore Hair
Anti-Oxidant
Mouthwash

AC-LS30‍

INCi Name:
Sodium Lauroyl Sarcosinate (30%)
Application:
Skin Care | Hair Care | Facial Care | Oral Care
Recommended use level: Primary Surfactant: 20.0-50.0% | Co-Surfactant: 1.0-15.0%
Solubility: Water
Skin Conditioning
Restore Hair
Anti-Oxidant
Mouthwash

AC-SLG30

INCi Name:
Sodium Lauroyl Sarcosinate (30%)
Application:
Skin Care | Hair Care | Facial Care | Oral Care
Recommended use level: Primary Surfactant: 20.0-50.0% | Co-Surfactant: 1.0-15.0%
Solubility: Water
Skin Conditioning
Restore Hair
Anti-Oxidant
Mouthwash

AC-GCS30

INCi Name:
Sodium Lauroyl Sarcosinate (30%)
Application:
Skin Care | Hair Care | Facial Care | Oral Care
Recommended use level: Primary Surfactant: 20.0-50.0% | Co-Surfactant: 1.0-15.0%
Solubility: Water
Skin Conditioning
Restore Hair
Anti-Oxidant
Mouthwash

AC-GCK30

INCi Name:
Sodium Lauroyl Sarcosinate (30%)
Application:
Skin Care | Hair Care | Facial Care | Oral Care
Recommended use level: Primary Surfactant: 20.0-50.0% | Co-Surfactant: 1.0-15.0%
Solubility: Water
Skin Conditioning
Restore Hair
Anti-Oxidant
Mouthwash

AC-ECS30

INCi Name:
Sodium Lauroyl Sarcosinate (30%)
Application:
Skin Care | Hair Care | Facial Care | Oral Care
Recommended use level: Primary Surfactant: 20.0-50.0% | Co-Surfactant: 1.0-15.0%
Solubility: Water
Skin Conditioning
Restore Hair
Anti-Oxidant
Mouthwash

AC-ACS30

INCi Name:
Sodium Lauroyl Sarcosinate (30%)
Application:
Skin Care | Hair Care | Facial Care | Oral Care
Skin Conditioning
Restore Hair
Cosmetics
Anti-Oxidant

AC-M68

INCi Name:
Cetearyl Glucoside & Cetearyl Alcohol
Application:
Skin Care | Hair Care | Cosmeti | Sun Care | Facial Care
Skin Conditioning
Restore Hair
Cosmetics
Anti-Oxidant

AC-PCP

INCi Name:
Potassium Cetyl Phosphat
Application:
Skin Care | Hair Care | Cosmeti | Sun Care | Facial Care
1403 @ تمام حقوق برای شرکت کیمیا پالایش مانا محفوظ است.