شرکت کیمیا پالایش مانا (بازرگانی عبدالهیان)

عصاره‌های گیاهی

Herbal Extracts

عصاره‌های گیاهی موادی هستند که از طبیعت نشات گرفته‌اند و در محصولات مراقبت از پوست و مو جایگاه ویژه‌ای دارند.

این مواد دارای خواص ضد پیری، جوانسازی، روشن کنندگی و… میباشند. عصاره های گیاهی موجود در محصولات آرایشی و بهداشتی باعث بهبود وضعیت پوست می‌شوند و باید بخشی از روتین مراقبت از پوست و مو باشند تا زیبایی طبیعی پوست را فراهم کنند.

عصاره‌های گیاهی
Recommended use level: 1 .0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Anti-Oxidant
Anti-Aging

Biothex Ganoderma

INCi Name:
Water, Ganoderma Lucidum (Mushroom) Extract, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Caprylhydroxamic Acid
Application:
Polysaccharides
Recommended use level: 1 .0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Anti-Oxidant
Anti-Aging
Whitening
Soothing

Gerbex Cistanche

INCi Name:
Butylene Glycol, Water, Cistanche Deserticola Extract
Application:
Echinacoside
Recommended use level: 1 .0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Anti-Oxidant
Anti-Aging
Whitening

Gerbex Chrysanthemum

INCi Name:
Butylene Glycol, Water, Chrysanthemum Morifolium Rower Extract
Application:
Luteoloside
Recommended use level: 1 .0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Anti-Oxidant
Anti-Aging
Whitening
Moisturizing

Gerbex Astragalus

INCi Name:
Water, Butylene Glycol, Astragalus Membranaceus Mongholicus Extract, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone
Application:
Polysaccharides
Recommended use level: 1 .0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Anti-Inflammatory
Anti-Aging
Soothing

Gerbex Angelica

INCi Name:
Water, Butylene Glycol, Angelica Sinensis Extract, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone
Application:
Polysaccharides
Recommended use level: 1 .0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Whitening
Anti-Spot
Moisturizing

Gerbex Aloe

INCi Name:
Water, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Caprylhydroxamic Acid
Application:
O-Acetyl
Recommended use level: 1 .0 - 2.0 %
Solubility: *Water *BG
Anti-Oxidant
Anti-Aging
Anti-Acne
Redness Removing

Gerbex Aesculus

INCi Name:
Butylene Glycol, Water, Aesculus Chinensis Extract
Application:
Aescine
Recommended use level: 1 .0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Anti-Inflammatory
Anti-Aging
Anti-Oxidant
Moisturizing

Biothex Poria

INCi Name:
Water, Butylene Glycol, Poria Cocos Extract, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone
Application:
Polysaccharides
Recommended use level: 1 .0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Whitening
Anti-Aging
Moisturizing

Biothex Tremella

INCi Name:
Water, Butylene Glycol, Tremella Fuciformis Sporocarp Extract, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone
Application:
Polysaccharides
Recommended use level: 1.0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Anti-Inflammatory
Anti-Aging
Soothing

Gerbex Licorice

INCi Name:
Butylene Glycol, Water, Glycyrrhiza lnflata Root Extract
Application:
Glycyrrhizic Acid
Recommended use level: 1.0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Moisturizing
Anti-Aging

Gerbex Lycium

INCi Name:
Water, Butylene Glycol, Lycium Barbarum Fruit Extract, 1,2-Hexanediol,Hydroxyacetophenone
Application:
Polysaccharides
Recommended use level: 0.1 - 1.0%
Solubility: *Water *BG
Anti-Aging
Anti-Acne
Anti-Inflammatory
Anti-Bacterial

Gerbex Magnolia

INCi Name:
Butylene Glycol, Water, Magnolia Officinalis Bark Extract
Application:
Magnolol
Recommended use level: 1.0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Anti-Aging
Anti-Oxidant
Soothing
Anti-Bacterial

Gerbex Momordica

INCi Name:
Water, Butylene Glycol, Momordica Grosvenori Fruit Extract, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone
Application:
MogrosideV
Recommended use level: 1.0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Anti-Aging
Anti-Oxidant
Anti-Wrinkle
Anti-Spot

Gerbex Notoginseng

INCi Name:
Butylene Glycol, Water, Panax Notoginseng Root Extract
Application:
Panax Notoginsenosides R1 +Rg1 +Re+Rb1 +Rd
Recommended use level: 1.0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Whitening
Anti-Aging
Anti-Bacterial

Gerbex Leonurus

INCi Name:
Water, Butylene Glycol, Leonurus Japonicus Extract, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone
Application:
Stachydrine
Recommended use level: 1.0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Moisturizing
Anti-Aging
Anti-Bacterial

Biothex Honey

INCi Name:
Water, Butylene Glycol, Mel
Recommended use level: 1.0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Anti-Inflammatory
Soothing

Gerbex Honeysuckle

INCi Name:
Water, Butylene Glycol, Lonicera Japonica (Honeysuckle) Flower Extract, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone
Application:
Chlorogenic Acid
Recommended use level: 1.0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Whitening
Anti-Aging
Anti-Oxidant
Anti-Spot

Gerbex Ginseng

INCi Name:
Butylene Glycol, Water, Panax Ginseng Root Extract
Application:
Ginsenosides Rg1 +Re+Rd
Recommended use level: 1.0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Anti-Oxidant
Anti-Aging
Soothing

Biothex Cordyceps

INCi Name:
Water, Butylene Glycol, Cordyceps Sinensis Extract, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone
Application:
Polysaccharides
Recommended use level: 0.5 - 2.0%
Solubility: *Water *BG
Whitening
Anti-Wrinkle
Anti-Oxidant

Gerbex Ginkgo

INCi Name:
Butylene Glycol, Water, Ginkgo Biloba Leaf Extract
Application:
Flavone Glycosides
Recommended use level: 1.0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Anti-Inflammatory
Anti-Aging
Soothing

Gerbex Eucommia

INCi Name:
Water, Butylene Glycol,Eucommia Ulmoides Leaf Extract
Application:
Chlorogenic Acid
Recommended use level: 1.0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Anti-Aging
Whitening
Repairing
Soothing

Gerbex Cuspidatum

INCi Name:
Butylene Glycol, Water, Polygonum Cuspidatum Root Extract
Application:
Polydatin
Recommended use level: 1.0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Anti-Inflammatory
Anti-Aging
Anti-Wrinkle
Soothing

Gerbex Crocus

INCi Name:
Butylene Glycol, Water, Crocus Sativus Flower Extract
Application:
Crocin-1
Recommended use level: 1.0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Anti-Inflammatory
Anti-Aging
Anti-Oxidant
Repairing

Gerbex Codonopsis

INCi Name:
Water, Butylene Glycol, Codonopsis Pilosula Extract, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone
Application:
Polysaccharides
Recommended use level: 1.0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Anti-Inflammatory
Anti-Aging

Gerbex Chamomile

INCi Name:
Peg-4, Water, Polysorbate 20, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract
Application:
Apigenin
Recommended use level: 1.0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Whitening
Anti-Aging
Moisturizing

Gerbex Bletilla

INCi Name:
Water, Butylene Glycol, Bletilla Striata Stem Extract, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone
Application:
Polysaccharides
Recommended use level: 1.0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Anti-Inflammatory
Anti-Aging
Anti-Wrinkle
Soothing

Gerbex Olive

INCi Name:
Butylene Glycol, Water, Olea Europaea (Olive) Leaf Extract
Application:
Oleuropein
Recommended use level: 1 .0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Anti-Inflammatory
Anti-Oxidant
Anti-Bacterial

Gerbex Portulaca

INCi Name:
Glycerin, Water, Portulaca Oleracea Extract
Application:
Polysaccharides
Recommended use level: 1 .0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Anti-Inflammatory
Anti-Oxidant
Anti-Bacterial

Gerbex Rhodiola

INCi Name:
Water, Butylene Glycol, Rhodiola Crenulata Root Extract, 1 ,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone
Application:
Salidroside
Recommended use level: 1 .0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Whitening
Anti-Aging
Anti-Acne
Anti-Bacterial

Gerbex Rhodiola

INCi Name:
Water, Butylene Glycol, Rhodiola Crenulata Root Extract, 1 ,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone
Application:
Salidroside
Recommended use level: 1 .0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Anti-Inflammatory
Anti-Aging
Anti-Oxidant
Anti-Acne

Gerbex Salvia

INCi Name:
Butylene Glycol, Water, Salvia Miltiorrhiza Root Extract
Application:
Salvianolic Acid B
Recommended use level: 1 .0 - 5.0%
Solubility: *Water
Anti-Inflammatory
Anti-Oxidant

Gerbex Saussurea

INCi Name:
Water, Saussurea lnvolucrata Extract, 1,2-Hexanediol, Ethylhexylglycerin
Application:
Chlorogenic Acid
Recommended use level: 1 .0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Anti-Inflammatory
Anti-Aging
Whitening
Soothing

Gerbex Scutellaria

INCi Name:
Butylene Glycol, Water, Scutellaria Baicalensis Root Extract
Application:
Baicalin
Recommended use level: 1 .0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Anti-Inflammatory
Anti-Spot
Whitening
Soothing

Gerbex White Penoy

INCi Name:
Water, Butylene Glycol, Paeonia Lactiflora Root Extract, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone
Application:
Paeoniflorin
Recommended use level: 1 .0 - 5.0%
Solubility: *Water *DPG
Anti-Acne
Anti-Aging

Gerbex Selaginella

INCi Name:
Water, Dipropylene Glycol, Polysorbate 20, Selaginella Tamariscina Extract
Application:
Amentoflavone
Recommended use level: 1 .0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Anti-Inflammatory
Whitening
Soothing

Gerbex Sophora

INCi Name:
Water, Butylene Glycol, Sophora Flavescens Root Extract, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone
Application:
Matrine
Recommended use level: 1 .0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Anti-Inflammatory
Soothing

Gerbex Stephania

INCi Name:
Butylene Glycol, Water, Stephania Tetrandra Extract
Application:
Tetrandrine
Recommended use level: 1 .0 - 5.0%
Solubility: *Water *BG
Anti-Inflammatory
Whitening
Soothing

Gerbex Suffruticosa

INCi Name:
Butylene Glycol, Water, Paeonia Suffruticosa Root Bark Extract
Application:
Paeonol
Recommended use level: 1.0-3.0 %
Solubility: *Water *BG
Anti-Inflammatory
Anti-Aging
Whitening
Anti-Spot

Gerbex Turmeric

INCi Name:
Butylene Glycol, Water, Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract
Application:
Curcumin
Moisturizing
Skin Hydrating

Regular CO2 Hemp Extract

INCi Name:
Cannabis Sativa Flower/Leaf Extract
Application:
*Skin Care
Anti-Inflammatory
Moisturizing
Skin Hydrating
Anti-Acne

Premium CO2 Hemp Extract Gold

INCi Name:
Cannabis Sativa Flower/Leaf Extract
Application:
*Skin Care
Anti-Inflammatory
Anti-Aging
Anti-Irritant

Fennel (FRUIT)

INCi Name:
Foeniculum Vulgare Fruit Extract
Application:
*Skin Care
Anti-Oxidant
Anti-Bacterial

Hop

INCi Name:
Humulus Lupulus Flower Extract
Application:
*Skin Care
Anti-Inflammatory
Anti-Aging
Anti-Irritant

Nettle

INCi Name:
U rtica Dioica Extract
Application:
*Skin Care
Anti-Oxidant
Anti-Irritant

Thyme

INCi Name:
Thymus Vulgaris Leaf Extract
Application:
*Skin Care
Anti-Oxidant
Anti-Aging
Skin Conditioning
Soothing

Calendula

INCi Name:
Calendula Officinalis Flower Extract
Application:
*Skin Care
Anti-Microbial
Anti-Oxidant
Anti-Inflammatory
Moisturizing

Basil

INCi Name:
Ocimum Basilicum Flower/Leaf Extract
Application:
*Skin Care
Anti-Irritant
Anti-Cellulite
Anti-Oxidant
Anti-Inflammatory

Ivy

INCi Name:
Hedera Helix Leaf Extract
Application:
*Skin Care
Anti-Aging
Skin Hydrating
Humectant

Fenugreek

INCi Name:
Trigonella Foenum-Graecum Seed Extract
Application:
*Skin Care
Skin Conditioning
Soothing
Hair Conditioning

Marshmallow

INCi Name:
Althaea Officinalis Root Extract
Application:
*Skin Care *Hair Care
Anti-Inflammatory
Skin Hydrating
Soothing
Anti-Oxidant

Sweet Orange lossom

INCi Name:
Citrus Aurantium Dulcis Flower Extract
Application:
*Skin Care
Anti-Aging
Soothing

Arnica

INCi Name:
Amica Montana Flower Extract
Application:
*Skin Care
Anti-Spot
Brightening
Anti-Wrinkle

Bearberry

INCi Name:
Arctostaphylos Uva Ursi Leaf Extract
Application:
*Skin Care
Skin Conditioning

Bitter Cherry

INCi Name:
Prunus Cerasus Stalk Extract
Application:
*Skin Care
Skin Conditioning
Fragrance

Black Currant (LEAF)

INCi Name:
Ribes Nigrum Leaf Extract
Application:
*Skin Care
Skin Conditioning
Anti-Inflammatory
Anti-Oxidant
Anti-Fungal

Burdock

INCi Name:
Arctium Lappa Root Extract
Application:
*Skin Care
Recommended use level: 1.0 - 3.0%
Solubility: Water
Whitening
Brightening
Toothpaste
Mouthwash

Glabridin

INCi Name:
Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract
Application:
*Skin Care *Oral Care
Recommended use level: 1.0- 10.0%
Solubility: Water
Anti-Oxidant
Soothing
Anti-Irritant
Anti-Dandruff

Witch Hazel Extract

INCi Name:
Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Extract.Water
Application:
*Skin Care *Hair Care
Recommended use level: 0.3 - 5.0%
Solubility: *Oil *Organic Solvents
Whitening
Anti-Oxidant

Phloretin (Apple Extract)

INCi Name:
Phloretin
Application:
*Skin Care *Body Care
Solubility: Oil
Anti-Acne
Anti-Inflammatory
Skin Hydrating
Moisturizing

Policosanol

INCi Name:
Rice Bran Wax Extract
Application:
*Skin Care
1403 @ تمام حقوق برای شرکت کیمیا پالایش مانا محفوظ است.