شرکت کیمیا پالایش مانا (بازرگانی عبدالهیان)

کربومرها

Carbomers

کربومرها غلظت دهنده‌ای هستند که به کنترل ویسکوزیته و غلظت محصولات آرایشی کمک می‌کند. این مواد به توزیع و تعلیق‌ جامدات نامحلول در مایعات کمک کرده و از دو فازی و جدا شدن روغن و آب از هم جلوگیری می‌کنند.

کربومرها توانایی نگهداری و جذب آب را دارند و می‌توانند تا هزار برابر حجم اولیه خود متورم شوند. از این مواد در فرمول‌های ژل مانند استفاده می‌شود،‌ زیرا هنگام مخلوط شدن درآب، غلظت کلوئیدی و لعاب خوبی ایجاد می‌کند.

از این ترکیب در طیف وسیعی از محصولات مراقبت شخصی مانند ژل حالت دهنده، مرطوب کننده صورت، ضد آفتاب، شامپو، محصولات ضد چروک و پیری، کرم دور چشم، پاک کننده و اسکراب استفاده می‌کنند.

Recommended use level: 0.5-2%
Solubility: Water
Skin Conditioning
Cosmetics
Mouthwash

Leepol 934

INCi Name:
Carbomer Homopolymer Type C
Application:
Skin Care | Cosmetic | Sun Care | Body Care | Mackeup | Oral Care
Recommended use level: 0.5-2%
Solubility: Water
Skin Conditioning
Cosmetics
Mouthwash

Leepol 934P

INCi Name:
Carbomer Homopolymer Type B
Application:
Skin Care | Eye Care | Cosmetic | Body Care | Mackeup | Oral Care
Recommended use level: 0.5-2%
Solubility: Water
Skin Conditioning
Cosmetics
Restore Hair
Anti-Oxidant

Leepol 940

INCi Name:
Carbomer Homopolymer Type C
Application:
Skin Care | Hair Care | Eye Care | Cosmetic | Facial Care | Body Care | Mackeup | Oral Care
Recommended use level: 0.5-2%
Solubility: Water
Skin Conditioning
Cosmetics
Mouthwash
Anti-Oxidant

Leepol 941

INCi Name:
Carbomer
Application:
Skin Care | Hair Care | Eye Care | Cosmetic | Facial Care | Body Care | Mackeup | Oral Care
Recommended use level: 0.5-2%
Solubility: Water
Skin Conditioning
Cosmetics
Mouthwash
Anti-Oxidant

Leepol 956

INCi Name:
Carbomer Homopolymer Type C
Application:
Skin Care | Hair Care | Eye Care | Cosmetic | Facial Care | Body Care | Mackeup | Oral Care
Recommended use level: 0.5-2%
Solubility: Water
Skin Conditioning
Cosmetics
Mouthwash
Anti-Oxidant

Leepol 971

INCi Name:
Carbomer
Application:
Skin Care | Hair Care | Eye Care | Cosmetic | Facial Care | Body Care | Mackeup | Oral Care
Recommended use level: 0.5-2%
Solubility: Water
Cosmetics
Mouthwash
Restore Hair
Lip Fullness

Leepol 971P

INCi Name:
Carbomer Homopolymer Type A
Application:
Skin Care | Hair Care | Eye Care | Cosmetic | Facial Care | Body Care | Mackeup | Oral Care
Recommended use level: 0.5-2%
Solubility: Water
Cosmetics
Mouthwash
Restore Hair
Anti-Oxidant

Leepol 974

INCi Name:
Carbomer Homopolymer Type C
Application:
Skin Care | Cosmetic | Facial Care | Body Care | Mackeup | Oral Care
Recommended use level: 0.5-2%
Solubility: Water
Cosmetics
Mouthwash
Restore Hair
Anti-Oxidant

Leepol 974P

INCi Name:
Carbomer Homopolymer Type B
Application:
Skin Care | Hair Care | Eye Care | Cosmetic | Facial Care | Lip Care | Body Care | Mackeup | Oral Care
Recommended use level: 0.5-2%
Solubility: Water
Cosmetics
Mouthwash
Restore Hair
Anti-Oxidant

Leepol 980

INCi Name:
Carbomer Homopolymer Type C
Application:
Skin Care | Hair Care | Eye Care | Cosmetic | Facial Care | Lip Care | Body Care | Mackeup | Oral Care
Recommended use level: 0.5-2%
Solubility: Water
Cosmetics
Mouthwash
Restore Hair
Anti-Oxidant

Leepol 980

INCi Name:
Carbomer
Application:
Hair Care | Eye Care | Cosmetic | Facial Care | Lip Care | Body Care | Mackeup | Oral Care
Recommended use level: 0.5-2%
Solubility: Water
Cosmetics
Mouthwash
Restore Hair
Anti-Oxidant

Leepol 990

INCi Name:
Carbomer
Application:
Hair Care | Eye Care | Cosmetic | Facial Care | Lip Care | Body Care | Mackeup | Oral Care
Recommended use level: 0.5-2%
Solubility: Water
Cosmetics
Mouthwash
Restore Hair
Anti-Oxidant

Leepol 996

INCi Name:
Carbomer Homopolymer Type C
Application:
Hair Care | Eye Care | Cosmetic | Facial Care | Lip Care | Body Care | Mackeup | Oral Care
Recommended use level: 0.5-2%
Solubility: Water
Cosmetics
Mouthwash
Restore Hair
Anti-Oxidant

Leepol ET-1

INCi Name:
Carbomer
Application:
Skin Care | Hair Care | Eye Care | Cosmetic | Facial Care | Lip Care | Body Care | Mackeup | Oral Care
Recommended use level: 0.5-2%
Solubility: Water
Skin Conditioning
Restore Hair
Anti-Oxidant

Leepol U-10

INCi Name:
Carbomer
Application:
Skin Care | Hair Care | Facial Care | Body Care
Recommended use level: 0.5-2%
Solubility: Water
Cosmetics
Mouthwash
Restore Hair
Anti-Oxidant

Leepol U-20

INCi Name:
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer
Application:
Skin Care | Hair Care | Facial Care | Body Care
Recommended use level: 0.5-2%
Solubility: Water
Cosmetics
Mouthwash
Restore Hair
Anti-Oxidant

Leepol U-20

INCi Name:
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer
Application:
Skin Care | Hair Care | Facial Care | Body Care
Recommended use level: 0.5-2%
Solubility: Water | Oil
Skin Conditioning
Cosmetics
Anti-Oxidant
Lip Fullness

Leepol TR-1

INCi Name:
Carbomer Co-polymer Type B
Application:
Skin Care | Cosmetic | Sun Care | Facial Care | Lip Care | Body Care | Mackeup | Oral Care
Recommended use level: 0.5-2%
Solubility: Water | Oil
Cosmetics
Mouthwash
Restore Hair
Anti-Oxidant

Leepol TR-2

INCi Name:
Carbomer Co-polymer Type A
Application:
Skin Care | Cosmetic | Sun Care | Facial Care | Lip Care | Body Care | Mackeup | Oral Care
Solubility: Water
Cosmetics
Mouthwash
Restore Hair
Anti-Oxidant

Carbomer 951

INCi Name:
Carbomer
Application:
Skin Care | Hair Care| Cosmetic | Facial Care | Lip Care | Body Care | Mackeup | Oral Care
1403 @ تمام حقوق برای شرکت کیمیا پالایش مانا محفوظ است.