شرکت کیمیا پالایش مانا (بازرگانی عبدالهیان)

ماده اکتیو

Actives

در یک محصول ماده اکتیو ماده‌ای است که دارای خاصیت ویژه‌ای است و باعث ایجاد تغییر خاصی در پوست می‌شود. برای مثال هیالورونیک اسید ماده‌ی فعالی است که خاصیت آبرسانی و ضد پیری برای پوست دارد. یا ویتامین سی دارای خاصیت روشن کنندگی است.

Recommended use level: 3.0 - 5.0%
Solubility: Water
Breast Enhancing

Acetyl Hexapeptide-38

INCi Name:
Acetyl Hexapeptide -38
Application:
*Body Care
Recommended use level: 3.0 - 5.0%
Solubility: Water
Anti-Aging
Anti-Wrinkle

Acetyl Hexapeptide-3/8

INCi Name:
Acetyl Hexapeptide-3/8
Application:
*Skin Care
Recommended use level: 3.0 -10.0%
Solubility: Water
Reducing Puffiness
Improved Lymphatic Circulation
Reduces Under-Eye Bags

Acetyl Tetrapeptide-5

INCi Name:
Acetyl Tetrapeptide-5
Application:
*Eye Care
Recommended use level: 0.1-1.0%
Solubility: Water
Anti-Wrinkle
Anti-Bacterial
Anti-Inflammatory
Anti-Acne

Rejutime ADE

INCi Name:
Adenosine
Application:
*Skin Care
Recommended use level: 0.5-2.0%
Solubility: Oil
Moisturizing
Soothing
Anti-Dandruff

Allantoin

INCi Name:
Allantoin
Application:
*Skin Care *Hair Care
Recommended use level: 1.0-2.0%
Solubility: Water
Brightening
Whitening

Alpha Arbutin(AA)

INCi Name:
Alpha-Arbutin
Application:
*Skin Care *Oral Care
Recommended use level: 0.0 5 0.3%
Solubility: Water
Anti-Aging
Moisturizing

r-Aminobutyric Acid( GABA)

INCi Name:
Aminobutyric Acid
Application:
*Facial Care *Body Care
Recommended use level: 7.0% Max
Solubility: Water
Whitening
Anti-Spot

Beta Arbuti n (BA)

INCi Name:
Arbutin
Application:
*Skin Care
Recommended use level: 2.0 - 5.0%
Solubility: Water
Whitening
Anti-Spot

Gwhite ABT

INCi Name:
Arbutin
Application:
*Skin Care
Recommended use level: 5.0 -10.0%
Solubility: Oil
Anti-Acne
Anti-Inflammatory
Repairing

Bakuchiol

INCi Name:
Bakuchiol
Application:
*Facial Care
Recommended use level: 2.0 - 5.0%
Solubility: Water
Moisturizing
Anti-Irritant
Anti-Wrinkle
Anti-Aging

Gmoist BT99

INCi Name:
Betaine
Application:
*Skin Care *Hair Care
Recommended use level: 0.5 -4.0%
Solubility: Oil
Exfoliating
Anti-Microbial
Anti-Acne
Moisturizing

Betaine Salicylate (BHA)

INCi Name:
Betaine Salicylate
Application:
*Facial Care
Recommended use level: 0.1 -1.0%
Solubility: Water
Moisturizing
Anti-Wrinkle

Biotin

INCi Name:
Biotin
Application:
*Skin Care *Hair Care
Recommended use level: 2.0 -8.0%
Solubility: Water
Thicker Hair
Moisturizing
Softening
Shining

Biotinoyl Tripeptide-1 (BIOTINYL-GHK)

INCi Name:
Biotinoyl Tripeptide-1
Application:
*Hair Care
Recommended use level: 0.5 - 4.0%
Solubility: Oil
Absorbent

Bismuth Oxychloride

INCi Name:
Bismuth Oxychloride
Application:
*Cosmetic Products
Recommended use level: 2.0 - 5.0%
Solubility: Water
Body Slimming

Slimauty Carn

INCi Name:
Carnitine
Application:
*Body Care
Recommended use level: 1 .0 -5.0%
Solubility: Oil
Anti-Aging
Anti-Oxidant
Restore Hair

Coq1 O Nanoactive

INCi Name:
Coenzyme 010, Phospholipid, Span-80, Caprylic/Capric Glycerides, Glycerol, Xanthan Gum, Water
Application:
*Skin Care *Hair Care
Recommended use level: 6.0 -10.0%
Solubility: Water
Anti-Wrinkle
Repairing
Restore Hair

Copper Tripeptide-1 (GHK-CU)

INCi Name:
Copper Tripeptide-1
Application:
*Skin Care *Hair Care
Recommended use level: 0.5 -1.0%
Solubility: Organic Solvents
Whitening
Lightening

Restore Hair

INCi Name:
Dexoy Arbutin
Application:
*Skin Care
Recommended use level: 0.5 - 2.0%
Solubility: Oil
Anti-Acne
Anti-Dandruff

Dichlorophenylimidazoldioxolan

INCi Name:
Dichlorophenyl lmidazoldioxolan
Application:
*Skin Care *Hair Care
Recommended use level: 0.5-1.0%
Solubility: Oil
Anti-Oxidant
Anti-Aging
Skin Conditioning

DPHP

INCi Name:
Dipalmitoyl Hydroxyproline
Application:
*Skin Care *Hair Care
Recommended use level: 5.0-10.0%
Solubility: Water
Anti-Aging
Anti-Wrinkle

Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate (SYN-AKE)

INCi Name:
Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate
Application:
*Skin Care
Recommended use level: 0.5 - 5.0%
Solubility: Water
Moisturizing
Softening
Soothing
Shining

D-Panthenol

INCi Name:
D-Panthenol
Application:
*Skin Care *Hair Care *Body Care *Makeup
Recommended use level: 0.3 - 2.0 %
Solubility: Water
Moisturizing
Soothing
Anti-Inflammatory
Anti-Wrinkle

Redumatte ECT

INCi Name:
Ectoin
Application:
*Skin Care *Hair Care
Recommended use level: 0.5- 10.0%
Solubility: Water
Whitening
Anti-Aging
Anti-Oxidant

Ethyl Ascorbic Acid(EAA)

INCi Name:
Ethyl Ascorbic Acid
Application:
*Skin Care
Recommended use level: 0.5 - 1.0%
Solubility: *Ethanol *Hot Water
Whitening
Anti-Oxidant
Anti-Bacterial

Ferulic Acid

INCi Name:
FerulicAcid
Application:
*Skin Care *Sun Care
Recommended use level: 0.1 - 1.0%
Solubility: Water
Anti-Aging
Skin Conditioning

L-Fucose

INCi Name:
Fucose
Application:
*Facial Care
Recommended use level: 1 .0 - 5.0%
Solubility: Water
Whitening
Lightening
Anti-Wrinkle
Nourishing

L-Glutathione(GSH)

INCi Name:
Glutathione
Application:
*Skin Care *Sun Care
Recommended use level: 0.5 - 2.0%
Solubility: Water
Anti-Oxidant
Anti-Aging
Skin Conditioning
Hair Conditioning

Glyceryl Glucoside

INCi Name:
Glyceryl Glucoside
Application:
*Skin Care *Hair Care
Recommended use level: 1 .0 - 1O.O%
Solubility: Water
Skin Hydrating
Anti-Wrinkle

Glycolic Acid (AHA)

INCi Name:
Glycolic Acid
Application:
*Facial Care
Recommended use level: 0.1 - 3.0%
Solubility: *Ethanol
Anti-Inflammatory
Reducing Puffiness
Anti-Aging
Nail strengthener

Hesperidin Methyl Chalcone (HMC)

INCi Name:
Hesperidin Methyl Chalcone
Application:
*Eye Care *Hair Care *Nail Care
Recommended use level: 1.0%-5.0%
Solubility: Water
Anti-Wrinkle
Hair Conditioning
Nail strengthener

Keratin Powder

INCi Name:
Hydrolyzed Keratin Protein
Application:
*Skin Care *Hair Care *Nail Care
Recommended use level: 0.1 %
Solubility: Water
Anti-Oxidant
Preservative
Soothing

HAP

INCi Name:
Hydroxyacetophenone
Application:
*Skin Care *Hair Care
Recommended use level: 1.0-5.0%
Solubility: Water
Moisturizing
Skin Hydrating

Gmoist HEU

INCi Name:
Hydroxyethyl Urea
Application:
*Skin Care *Hair Care
Recommended use level: 1.0-3.0%
Solubility: Oil
Anti-Oxidant
Anti-Aging
Anti-Acne
Brightening

HPR

INCi Name:
Hydroxypinacolone Retinoate
Application:
*Skin Care
Recommended use level: Water
Anti-Oxidant
Lightening
Anti-Aging

Htolive

INCi Name:
Hydroxytyrosol
Application:
*Skin Care *Body Care
Recommended use level: 1.0 - 3.0%
Solubility: Oil
Whitening
Anti-Spot

Gwhite KDP

INCi Name:
Kojic Dipalmitate
Application:
*Skin Care
Recommended use level: 1.0 - 3.0%
Solubility: Oil
Whitening
Anti-Spot

MAP

INCi Name:
Magnesium Ascorbyl Phosphate
Application:
*Skin Care *Oral Care
Recommended use level: 5.0-10.0%
Solubility: Water
Whitening
Brightening
Toothpaste

MAP

INCi Name:
Magnesium Ascorbyl Phosphate
Application:
*Skin Care *Oral Care
Recommended use level: 0.01 - 2.0%
Solubility: Water
Cooling

Menthyl Lactate

INCi Name:
Menthyl Lactate
Application:
*Skin Care *Hair Care *Oral Care
Recommended use level: 2.0- 10.0%
Solubility: Water *Ethanol *Glycerol
Skin Hydrating
Soothing

Myristoyl Pentapeptide-17

INCi Name:
Myristoyl Pentapeptide-17, Water (Aqua), Glycerin
Application:
*Skin Care *Hair Care
Recommended use level: 0.1-3.0%
Solubility: Water
Whitening
Brightening
Anti-Hair Loss

VB3

INCi Name:
Niacinamide
Application:
*Skin Care *Oral Care
Recommended use level: s0.1 %
Solubility: Water
Preservative
Anti-Fungal
Anti-Bacterial

O-CYMEN-5-0L

INCi Name:
O-Cymen-5-OI
Application:
*Skin Care *Hair Care
Recommended use level: 0.01 - 2.0%
Solubility: Hot Water
Anti-Irritant
Anti-Bacterial
Anti-Spot
Whitening

Paeonol

INCi Name:
Paeonol
Application:
*Skin Care *Hair Care *Oral Care
Recommended use level: 3.0 - 5.0%
Solubility: Oil
Anti-Wrinkle
Anti-Aging
Repairing

Palmitoyl Hexapeptide -12/ Palmitoyl Oligopeptide

INCi Name:
Palmitoyl Oligopeptide
Application:
*Skin Care
Recommended use level: 4 .0 - 6.0%
Solubility: Oil
Anti-Aging
Anti-Wrinkle

Palmitoyl Pentapeptide - 4 (PAL-KTTKS)

INCi Name:
Palmitoyl Pentapeptide-4
Application:
*Skin Care *Eye Care
Recommended use level: 3.0 - 5.0%
Solubility: Oil
Anti-Aging
Anti-Wrinkle
Reducing Puffiness

Palmitoyl Tetrapeptide-7 (PAL-GQPR)

INCi Name:
Palmitoyl Tetrapeptide-7
Application:
*Skin Care *Eye Care
Recommended use level: 6.0- 10.0%
Solubility: Oil
Anti-Aging
Anti-Wrinkle
Repairing

Palmitoyl Tripeptide-1 (PAL-GHK)

INCi Name:
Palmitoyl Tripeptide-1 (Pal-Ghk)
Application:
*Skin Care *Sun Care
Recommended use level: 1 .0 - 3.0%
Solubility: Oil
Anti-Aging
Anti-Wrinkle

Palmitoyl Tripeptide-5 (PAL-KVK)

INCi Name:
Palmitoyl Tripeptide-5
Application:
*Skin Care *Eye Care
Recommended use level: 0.1 - 1 .0%
Solubility: Oil
Moisturizing
Anti-Acne
Anti-Sebum
Softening

Phytosphingosine

INCi Name:
Phytosphingosine
Application:
*Skin Care *Hair Care
Recommended use level: 0.1 - 1 .0%
Solubility: Oil
Moisturizing
Anti-Inflammatory

Redumatte PSO

INCi Name:
Phytosteryl Oleate
Application:
*Skin Care
Recommended use level: Water
Anti-Sebum
Whitening
Lightening
Moisturizing

Potassium Azeloyl Diglycinate (PAD)

INCi Name:
Potassium Azeloyl Diglycinate
Application:
2.0 - 8.0%
Recommended use level: 3.0 - 5.0%
Solubility: Water
Whitening
Anti-Spot
Anti-Wrinkle
Anti-Acne

Potassium Methoxysalicylate (4MSK)

INCi Name:
Potassium Methoxysalicylate
Application:
*Facial Care
Recommended use level: 5.0-10.0%
Solubility: Water *Ethanol
Anti-Oxidant
Anti-Aging
Anti-Acne
Whitening

Resveratrol

INCi Name:
Resveratrol
Application:
*Skin Care *Sun Care
Recommended use level: 1 .0 - 5.0%
Solubility: 'Water *Oil
Whitening
Anti-Spot

Resveratrol Nanoactive

INCi Name:
Resveratrol, Phospholipid, Peg-20, Caprylic /Capric Glycerides, Glycerol,Vitamin C, Water
Application:
*Facial Care
Recommended use level: 1 .0 -10.0%
Solubility: *Oil 'Water
Anti-Wrinkle
Anti-Acne

Retinaldehyde Nanoactive

INCi Name:
Retinaldehyde, Phospholipid, Peg-20, Caprylic /Capric Glycerides, Glycerol, Vitamin C,Water
Application:
*Facial Care
Recommended use level: 0.02 - 0.1 %
Solubility: Oil
Anti-Wrinkle
Softening

Tretinoin

INCi Name:
Retinoic Acid
Application:
*Skin Care
Recommended use level: 1 .0 - 5.0%
Solubility: 'Oil 'Water
Anti-Acne
Exfoliating

Salicylic Acid Nanoactive

INCi Name:
Salicylic Acid, Phospholipid , Peg-20, Caprylic /Capric Glycerides, Glycerol
Application:
*Facial Care
Recommended use level: 0.2 - 3.0%
Solubility: Water
Whitening
Brightening
Toothpaste

SAP

INCi Name:
Sodium Ascorbyl Phosphate
Application:
*Skin Care *Oral Care
Recommended use level: 0.05 - 0.2%
Solubility: Water
Cosmetics
Moisturizing
Anti-Wrinkle

Gmoist HA

INCi Name:
Sodium Hyaluronate
Application:
*Skin Care
Recommended use level: 2.0-8.0%
Solubility: Water
Moisturizing
Nourishing

Sodium PCA

INCi Name:
Sodium PCA
Application:
*Skin Care *Hair Care
Recommended use level: 0.01 - 1.0%
Solubility: Water
Moisturizing
Whitening
Skin Hydrating

Polyglutamic Acid, Sodium (PGA NA)

INCi Name:
Sodium Polyglutamate
Application:
*Skin Care *Hair Care *Sun Care
Recommended use level: 0.01 - 1.0%
Solubility: Water
Moisturizing
Whitening
Skin Hydrating

Tetraacetylphytosphingosine (TAPS)

INCi Name:
Tetraacetylphytosphingosine
Application:
*Skin Care *Hair Care
Anti-Oxidant
Anti-Aging
Anti-Acne
Whitening

Tetrahexyldecyl Ascorbate (THDA)

INCi Name:
Tetrahexyldecyl Ascorbate
Application:
*Skin Care *Sun Care
Recommended use level: 0.05 - 0.2%
Solubility: *Oil *Organic Solvents
Anti-Oxidant
Whitening

Tetrahydrocurcumin (THC)

INCi Name:
Tetrahydrocurcumin
Application:
*Skin Care *Sun Care
Recommended use level: 0.3 - 5.0%
Solubility: Oil
Anti-Oxidant
Anti-Aging
Anti-Dandruff

VEA

INCi Name:
Tocopheryl Acetate
Application:
*Skin Care *Hair Care
Recommended use level: 1 .0 - 5.0%
Solubility: Water
Anti-Aging
Moisturizing
Nourishing
Anti-Wrinkle

Tremella Hyaluronic Acid (THA)

INCi Name:
Tremella Fuciformis Sporocarp Polysaccharide
Application:
*Skin Care
Recommended use level: 0.05 - 0.2%
Solubility: Oil
Anti-Aging
Anti-Oxidant
Skin Hydrating

Coenzyme 010

INCi Name:
Ubiquinone
Application:
*Skin Care *Hair Care
Recommended use level: O.2 - 2.0%
Solubility: Oil
Whitening
Anti-Spot

Undecylenoyl Phenylalanine

INCi Name:
Undecylenoyl Phenylalanine
Application:
*Facial Care
Recommended use level: 0.1 - 3.0%
Solubility: Oil
Warming Agent

VBE

INCi Name:
Vanillyl Butyl Ether
Application:
*Skin Care *Hair Care *Oral Care
Recommended use level: 0.1 - 1.0%
Solubility: Water
Skin Conditioning
Hair Conditioning

Zinc PCA

INCi Name:
Zinc PCA
Application:
*Skin Care *Hair Care
Recommended use level: 0.05 - 0.2 %
Solubility: Ethanol
Anti-Dandruff
Anti-Bacterial
Anti-Fungal

Piroctone Olamine

INCi Name:
Piroctone Olamine
Application:
*Skin Care *Hair Care
Recommended use level: 1.0-2.0%
Solubility: Water
Whitening
Brightening

VC2G

INCi Name:
Ascorbyl Glucoside
Application:
*Skin Care *Oral Care
Recommended use level: 0.1-2.0%
Solubility: Oil
Whitening
Brightening

VcOS

INCi Name:
Ascorbyl Tetraisopalm1tate
Application:
*Skin Care *Oral Care
Recommended use level: 1.0 - 5.0%
Solubility: Water
Whitening
Brightening

GSH

INCi Name:
Glutathione
Application:
*Skin Care *Oral Care
Recommended use level: 0.5 -3.0%
Solubility: Water
Whitening
Brightening

Tranexamic Acid

INCi Name:
Tranexamic Acid
Application:
*Skin Care *Oral Care
Solubility: Organic Solvents
Whitening
Brightening
Toothpaste
Mouthwash

Centella Asiatica P. E.

INCi Name:
Asiaticoside
Application:
*Skin Care *Oral Care
Recommended use level: 0.5 - 6,0%
Solubility: Water
Whitening
Brightening
Toothpaste
Mouthwash

DL-MA

INCi Name:
Mandelic Acid
Application:
*Skin Care
Solubility: Water
Anti-Oxidant
Anti-Aging

EUK-134

INCi Name:
EINthCyil bNisaimmineo: methylgua1.a c 01 Manganese Chloride
Application:
*Skin Care *Hair Care
Solubility: Water
Anti-Oxidant
Anti-Aging

EGT

INCi Name:
Ergothioneine
Application:
*Skin Care *Hair Care
Anti-Oxidant
Anti-Aging

Glucosylrutin

INCi Name:
Glucosylrutin
Application:
*Skin Care *Hair Care
Anti-Oxidant
Anti-Aging

WStable Astaxanthin

INCi Name:
Astaxanthin & Glucosylrutin & Glycerin & Water
Application:
*Skin Care *Hair Care
Anti-Oxidant
Anti-Aging

CHN

INCi Name:
Dimethylmethoxy Chromanol
Application:
*Skin Care *Hair Care
Anti-Oxidant
Anti-Aging

CHN

INCi Name:
Dimethylmethoxy Chromanol
Application:
*Skin Care *Hair Care
Anti-Oxidant
Anti-Aging

IDB

INCi Name:
Hydroxydecyl Ubiquinone
Application:
*Skin Care *Hair Care
Solubility: oil
Anti-Oxidant
Anti-Aging

Quercetin

INCi Name:
Quercetin
Application:
*Skin Care *Hair Care
Solubility: *nAdlceodh uosls :~::~~s *Aromatic Hydrocarbons
Anti-Oxidant
Anti-Aging

CBD

INCi Name:
Cannabidiol
Application:
*Skin Care *Hair Care
Recommended use level: 05-5.0%
Solubility: Water
Moisturizing
Nourishing

VB5

INCi Name:
Panthenol
Application:
*Skin Care *Hair Care
Recommended use level: 0.05 -1.0%
Solubility: Water
Moisturizing
Nourishing

PGA

INCi Name:
Polyglutamic Acid
Application:
*Skin Care *Hair Care
Recommended use level: 30-8.0%
Solubility: Oil
Moisturizing
Nourishing

Lanolin

INCi Name:
Lanolin
Application:
*Skin Care *Hair Care
Solubility: Water
Moisturizing
Nourishing

Rhamnose

INCi Name:
Rhamnose
Application:
*Skin Care *Hair Care
Recommended use level: 0.01 - 0.5%
Solubility: Oil
Moisturizing
Nourishing

Ceramide NP

INCi Name:
Ceramide Np
Application:
*Skin Care *Hair Care
Recommended use level: 0.5- 10%
Solubility: *Organic Solvent
Anti-Microbial
Anti-Fungal

PCMX

INCi Name:
Chloroxylenol
Application:
*Skin Care *Hair Care
Recommended use level: 0.2-5.0%
Solubility: Organic Solvent
Anti-Microbial
Anti-Fungal

DCMX

INCi Name:
Dichloro-M-Xylenol
Application:
*Skin Care *Hair Care
Recommended use level: 0.5 - 10%
Solubility: Water *Ethanol
Neutralizing Agent

Glyoxylic Acid

INCi Name:
Glyoxylic Acid
Application:
*Skin Care *Hair Care
1403 @ تمام حقوق برای شرکت کیمیا پالایش مانا محفوظ است.